YLI Electronic Lock In Secutech England 2018

2021/04/30

YLI Elektroniskt låsvisade sina premiumprodukter på utställningen. På säkerhetsutställningen visades infrarödkänsligt elektromagnetiskt lås, Bluetooth intelligent dörrlås, IP-68 vattentätt LED-elektromagnetiskt lås, IP-65 LED-piezoelektrisk knapp, multifunktionellt elskåpslås etc, på denna säkerhetsutställning, många kunder som kom från hela världen lämnade sin förhärligning på våra produkter.