Strömförsörjning

För alla elektriska lås måste du ansluta dem till strömförsörjningen. För åtkomstkontroll är spänningen 12 / 24V. Yli tillverkar även sådana artiklar för åtkomstkontroll.

Det finns regelbunden strömförsörjning, strömbrytare och även strömförsörjning med batteribackup.

Vi producerar många typer av strömförsörjning, 3A, 5A, 12 / 24V för att möta kundernas olika behov.