Intelligent lås

Yli tillverkar intelligent lås och de kan ofta användas i åtkomstkontroll.

Detta intelligenta låskan öppnas via åtkomstkontrollkortet.

Detta intelligenta lås är av hög kvalitet, konkurrenskraftigt pris, det är populärt för bostadsprojekti Kina.

<1>