Brandutrustning

Yli tillverkar brandutrustning, inklusive elektromagnetisk dörrhållare, brandkraftsregulator för åtkomstkontroll och tillhörande tillbehör. brandutrustningsprodukter används ofta på många ställen för att tillgodose behoven av åtkomstkontroll för brandutgång.

Numera oroar människor sig över de säkra problemen och gör att brandutrustningsprodukterna blir mer och mer populära och ofta används

Brandutrustningsprodukter tillverkade av Yli är en symbol för superkvalitet i Kina.