Electric Strike Lock

Den elektriska strejken är konstruerad för användning med mekaniskt lås, kan manövreras manuellt eller el.

 Den elektriska strejken är med felsäkra och felsäkra typer och både europeiska och amerikanska standarder för åtkomstkontrollsystem.

 Yli elektriska lås ger 2 års garanti för elektrisk slag. Yli är en professionell tillverkare av elektriska lås.