Knappsats för åtkomstkontroll

Access-kontrollenheter fungerar tillsammans med magnetlås, dörrstängningar, utgångsknappar, dörrhållare och strömförsörjning för att göra livet enklare och säkrare. Yli tillhandahåller alla dina behov inom åtkomstkontroller - ditt bästa val att lita på för ditt hem- eller kontors säkerhetskontroll.

För åtkomstkontroll kan du öppna dörren med stift eller kort utan att behöva en nyckel som tidigare.

För utomhusprojekt behövs den vattentäta åtkomstkontrollen. Sådan knappsats tillverkad av Yli har IP68-klassning.